دانلود با موضوع : پاورپوینت نحوه اجرای دیوارهای تری پانل – فنی و مهندسی

عنوان: پاورپوینت نحوه اجرای ديوارهای تری پانل – ۴۵ اسلاید

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : پاورپوینت نحوه اجرای دیوارهای تری پانل


پاورپوینت نحوه اجرای ديوارهای تری پانل – ۴۵ اسلاید این پاورپوینت تصویری است و متن چندانی ندارد مشخصات فنی  تری دی پانل نحوه مش بندی ديوار دیوارهای تری دی پانل را در سقف وکف بوسیله آرماتورهای در دوطرف مهار می کنند استفاده تورسیمی درتردی پانل تقاطع دیواردوديوار بوسیله ارماتور ديواررامهارمی کنند …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : پاورپوینت نحوه اجرای ديوارهای تری پانل – ۴۵ اسلاید

عنوان: پاورپوینت نحوه اجرای ديوارهای تری پانل – ۴۵ اسلاید

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : پاورپوینت نحوه اجرای دیوارهای تری پانل


دانلود پاورپوینت نحوه اجرای ديوارهای تری پانل مشخصات فنی  تری دی پانل نحوه مش بندی ديوار دیوارهای تری دی پانل را در سقف وکف بوسیله آرماتورهای در دوطرف مهار می کنند استفاده تورسیمی درتردی پانل تقاطع دیواردوديوار بوسیله ارماتور ديواررامهارمی کنند …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

mohaqeqfile.com