دانلود با موضوع : پروژه مهندسی آب و فاضلاب – علوم پایه

عنوان: پروژه مهندسی آب و فاضلاب

دسته بندی: علوم پایه

نشان شده با : پروژه مهندسی آب و فاضلاب


            همراه دو نرم افزار LOOP , SEWER, و فایل های محاسبات اکسل   بخش  اول: شبکه آبرسانی   1- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ ۱- ۲- عوامل مؤثر در برآورد جمعیت آیندۀ یک شهر ……………………………………………………….. ۱ ۱- ۳- دوره طرح …………………………………………………………………………………………………………… ۲ ۱-۴- محاسبۀ مساحت فعلی شهر ………………………………………………………………………………….. ۲ ۱-۵- محاسبۀ جمعیت فعلی …………………………………………………………………………………………… ۲ ۱-۶- محاسبۀ جمعیت در پایان دورۀ طرح ………………………………………………………………………. ۳ ۱-۷- متوسط مصرف سرانۀ آب ……………………………………….. …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید