دانلود با موضوع : پاورپوینت معماری روستایی ایران – فنی و مهندسی

عنوان: پاورپوینت معماري روستايي ايران – ۱۴۱ اسلاید

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : پاورپوینت معماری روستایی ایران


پاورپوینت معماري روستايي ايرانفهرست مطالبتنوع سیمای روستاهاسقف و بام ساختمان‌های روستاها طرح و شکل کلی خانه‌ها عوامل مؤثر در شکل‌گیری کالبد روسوتاشکل کلی معماری روستایی نظام اجتماعی عناصر و عوامل مادیدیاگرام کالبد روستا مقیاس‌های مورد اشارهمقیاس اول، مقیاس استقرار و مکانیابی مقیاس دوم، بررسی چگونگی سازمان فضائی مقیاس سوم، مقیاس بافت پر روستا مقیاس چهارم، واحدهای ساختمانی مقیاس پنجم، مقیاس خردتر یا مقیاس جزء مقیاس ششم در مورد اجزاء خردتری جغرافیای محلتحت عنوان جغرافیای طبیعی آبانواع منابع آب و تأثیر آنها بر کالبد روستامصداق روستاهای حاشیه زاینده رود استقرار و بافت کلی روستاهای حاشیه اروندرود قناتبررسی‌های کالبدی معماری روستائی چاهبرکه یا ماندابروش‌های حفاظت و ذخیره اباستخرهای ذخیره آبآب انبارهادو نوع آب انبار یخچال‌هافضای درونی یخچال حوض‌هاکوزه – حبّانهتأسیسات آبیآسیاب‌هامسیر آب چشمة فین کاشان یا چشمة سلیمانیآبدنگ‌هابادامک حمام‌های روستائیروستاهای حاشیه کرخهساختمان حمام‌های سنتی دفع فاضلابزمیندیواره‌های کوهساران در مناطق س …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید