دانلود با موضوع : پاورپوینت, مدیریت نگهداری سدها,پاورپوینت مدیریت نگهداری سد, – فنی و مهندسی

عنوان: پاورپوینت مدیریت نگهداری سدها

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : پاورپوینت, مدیریت نگهداری سدها,پاورپوینت مدیریت نگهداری سد,


پاورپوینت مدیریت نگهداری سدها     مقدمه: در ميان سازه‌هاي ساخته دست بشر، سدها داراي مشكلات خاصي هستند. از يك طرف بعلت ذخيره حجم‌ عظيم آب، خطر شكستن سدها فاجعه‌انگيز مي‌باشد. بطوريكه خرابي‌هاي حاصل در بسياري موارد با پديده‌هاي سهمگينی همچون طوفانها، زمين   لرزه‌هاي شديد، آتشفشانها و غيره، قابل مقايسه است.در بعضي حوادث سد شكستگي، تلفات جاني به تنهایي بالغ بر چند هزار نفر بوده است از طرفي ديگر زيانهاي اقتصادي در صورت بروز اين چنين وقايعي، گاه جبران‌ناپذير مي باشدزيرا نه تنها خود سازه و ابنيه جنبي آن، بلكه منطقه وسيعي در پايين دست نيز منهدم مي‌گردد. علاوه بر آن توليد انرژي و امكانات آبرساني پروژه‌هاي ذخيره‌اي در حدي است كه ممكن است مناطق وسيعي از يك كشور و يا حتي كشورهاي همسايه را تحت تاثير قرار دهد. حصول اطمينان از عملكرد صحيح و ايمني طرح هاي سدسازي از طريق بهره برداري و نگهداري پايدار و بهينه و كنترل ايمني مناسب سدهامسئوليت سنگيني را بر دوش طراحان، مطالعه كنندگان، سازندگان و بهره برداران قرار مي دهد كه لاز …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید