دانلود با موضوع : ,پاورپوینت بدنه شهری, سیمای شهری, آسمان خراش, سانتافه,پاورپوینت بدنه شهری, پاورپوینت سیمای شهری,پاورپوینت آسمان خراش,پاورپوینت سانتافه, – فنی و مهندسی

عنوان: پاورپوینت بدنه شهری سیمای شهری آسمان خراش سانتافه

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : ,پاورپوینت بدنه شهری, سیمای شهری, آسمان خراش, سانتافه,پاورپوینت بدنه شهری, پاورپوینت سیمای شهری,پاورپوینت آسمان خراش,پاورپوینت سانتافه,


  محیط: محیط به هر آنچه در پیرامون وجود دارد و به صورت بالقوه با فرد در ارتباط قرار می گیرد  اطلاق می شود. محیط تمامی اطلاعاتی است که از پیرامون ما ارسال می گردند.   محیط مجموعه ای از زیر محیط های گوناگون است که هر یک بنا به شرایط ادراک فرد، بعنوان محیطی مستقل دریافت می گردند. همچون یک محله یا خیابانی از آن   üمحیط می تواند از عناصر طبیعی (مانند کوه، جنگل) ،مصنوع (خیابان، میدان و …) و یا ترکیب آنها مانند پارک تشکیل شود. فضای شهری به عنوان ساخته ای مصنوع در پاسخگویی به مسائل شهری شهروندان (ترافیکی، اجتماعی، کالبدی و …) یک محیط محسوب می شود فضاهای شهری: فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت  زندگی جمعی می باشند یعنی جایی که شهروندان در آن حضور دارند. همچنین فضای شهری ساختاری سازمان یافته و واجد نظم است که بصورت بستری       (کالبدی) برای فعالیت های انسانی درآمده و قابلیت حمل روابط اجتماعی و اهداف فرهنگی را دارد. üشرط اساسی برای اینکه یک فضای عمومی، فضای شهری تلقی شو …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید