دانلود با موضوع : فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷,دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷,فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷,فهرست بهای تاسیسات مکانیکی,دانل? – فنی و مهندسی

عنوان: فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷,دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷,فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷,فهرست بهای تاسیسات مکانیکی,دانل?


فهرست بهای تاسیسات مکانیکی ۱۳۹۷ فرمت این محصول اکسل می باشد موضوع ابلاغیه بدین شرح می باشد : استناد نظام فني و اجرايي کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزيران) و آيین نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني، موضوع ماده (۲۳) قانون  برنامه و بودجه، به پیوست « فهرست بهاي واحد پايه شامل رشته ی تاسیسات مکانیکی  1397 » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مباني آن به تصويب شوراي  عالي فني رسیده است، ابلاغ مي شود؛ تا براي برآورد  هزينه کارهايي که بعد از ابلاغ اين بخشنامه تهیه مي شوند، مورد استفاده قرار گیرد . …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید