دانلود با موضوع : فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۷,دانلود فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۷,بهای ابنیه ۱۳۹۷,فایل اکسل بهای ابنیه ۱۳۹۷,بهای ابنیه,فایل اکسل بهای ابنیه,فایل اکسل بهای ابنیه ۹۷,ف? – فنی و مهندسی

عنوان: فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۷

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۷,دانلود فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۷,بهای ابنیه ۱۳۹۷,فایل اکسل بهای ابنیه ۱۳۹۷,بهای ابنیه,فایل اکسل بهای ابنیه,فایل اکسل بهای ابنیه ۹۷,ف?


فهرست بهای ابنیه ۱۳۹۷ فرمت این محصول اکسل می باشد موضوع ابلاغیه بدین شرح می باشد : استناد نظام فني و اجرايي کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزيران) و آيین نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني، موضوع ماده (۲۳) قانون  برنامه و بودجه، به پیوست « فهرست بهاي واحد پايه شامل رشته ی ابنیه ۱۳۹۷ » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مباني آن به تصويب شوراي  عالي فني رسیده است، ابلاغ مي شود؛ تا براي برآورد  هزينه کارهايي که بعد از ابلاغ اين بخشنامه تهیه مي شوند، مورد استفاده قرار گیرد . …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید