دانلود با موضوع : فهرست بهای آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷,دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷,فایل اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷,فهرست بهای آبیاری و زهکشی,دانلود فهرس – فنی و مهندسی

عنوان: فهرست بهای آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : فهرست بهای آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷,دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷,فایل اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷,فهرست بهای آبیاری و زهکشی,دانلود فهرس


فهرست بهای آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷ فرمت این محصول اکسل می باشد موضوع ابلاغیه بدین شرح می باشد : استناد نظام فني و اجرايي کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزيران) و آيین نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني، موضوع ماده (۲۳) قانون  برنامه و بودجه، به پیوست « فهرست بهاي واحد پايه شامل رشته ی آبیاری و زهکشی ۱۳۹۷ » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مباني آن به تصويب شوراي  عالي فني رسیده است، ابلاغ مي شود؛ تا براي برآورد  هزينه کارهايي که بعد از ابلاغ اين بخشنامه تهیه مي شوند، مورد استفاده قرار گیرد . …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید